ዓንቀጻት

ሓሙሽተ ርጉጻት ምልክታት ፍቕሪ ዝሓዞ ሰብ

ፍትሓዊ እስቲፋኖስ ከምዘፍቀርኩ ብኸመይ እፈልጥ፧ ዝበዛሕና ኣብ ፍቕራዊ ዝምድናታት ዘለና ሰባት ዝበዝሐ እንሓቶ ሕቶ እንተደኣ ሃልዩ ብሓቂ ፍቕሪ ሒዙና ምህላዉን ዘይምህላዉን እዩ።  ኣብ ፍቕራዊ ዝምድና እንተደኣ ሃሊኻ ክልተ መሰረታውያን ሕቶታት…

ስፖርት