ሃማመተኤ፡ ኣብ ስእሊ፡ ምፍራይ ተለቪዥንን ዕዮ ፊልምን ዘተኰረ ስልጠና ሂቡ

ሃማመተኤ፡ ንስለስተ ወርሒ ብደረቕን ተንቀሳቓስን ስእሊ፡ ምፍራይ መደብ ተለቪዥንን ዕዮ ፊልምን ዘሰልጠኖም መንእሰያት ብ29 ለካቲት 2020 ኣመሪቑ። ኣብ’ቲ ስልጠና ካብ 9 ኣካላት መንግስቲ፡ ግንባርን ማሕበራትን ዝተዋጽኡ ኣብ ቦታ ስራሖም ከም…

መንእሰያት ተማሃሮ ኮለጅ ሕርሻ ሓማልማሎ ወከልቶም መሪጾም!

መንእሰያት ተማሃሮ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ንክልተ ዓመታት ከገልግልዎ ንዝጸንሑ ንምትካእን ሓደሽቲ ኣባላት ኣካያዲት ኣካል ንምምራጽን ጉባኤ ኣካይዶም። ኣብ’ቲ ብ ቤ/ጽ ሃማመተኤ’ቲ ን/ዞባ ዝተወደበ፡ ብዕለት 26/10/2019 ዝተኻየደ ጉባኤ  መእተዊ ቃል ዘስመዐት…

ሃማመተኤ ዞባ ሳዋን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ገምጋም ንጥፈታት ኣካይዱ።

ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ሳዋን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን፡ ኣብ ቀዳማይ ርብዒ  ናይ’ዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ኣብ ስትራተካዊ ውጥን ስራሕ ማሕበር ምርኩስ ብምግባር፡ ናይ ዝተሳላሰሉ ንጥፈታት ገምጋማዊ ኣኼባ…

ተሳትፎ ማሕበር፡ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል

ወኪል ማሕበር ብዕለት 11 መጋቢት ኣብ ቤትጽሕፈት ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጀኔቭ ኣብ ዝተኣንገደ ላዕለዋይ ደረጃ ልዝብ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ፣ high level interactive dialogue on human…