ድሙቕ ምሸት፡ ምስ ምቁር ጣዕመ ዜማታት ወዲ ቀሪን!

ብሓሙስ ዕለት 29 ነሓሰ ኣደራሽ ሃማመተኤ ሓደ ድሙቕ ዕላል የአንጊዱ ኣምስዩ። እቲ ብረዚን ዘረባታትን ምቁር ጣዕመ ዜማታትን ድምጻዊ ዮውሃንስ ሃብተኣብ(ወዲ ቀሪን) ደሚቑ ዘምሰየ ኣደራሽ ዳዕሮ ናይ ሰዓትን ፈረቓን ከባቢ ድሙቕን…

Asmara had rolling Fiat rides though its roads a century ago!

Giovanni Agnelli founded F.I.A.T. in 1899 and led the company until his death in 1945. In 1903, Fiat produced its first truck. In 1908, the first Fiat was exported to…

መገዲ ዓድና!

ጉዕዞ ማሕበራዊ ለውጢ መገዲ መዋእላት ‘ዩ። ውፉያት የበግስዎ፣ ህዝባውያን የንቀሳቕስዎ፣ ሓላፍነታውያን ድማ ናብ መፈጸምታ የብቅዕዎ። እዚ ማለትና ግና ማሕበራዊ ለውጢ መፈጸምታ ‘ለዎ ናብ ዝብል መደምደምታ ክወስደና የብሉን። ጉዕዞ ናብ ኩለንተናዊ…

መዝሙር መንእሰይ

እመንና! ኤርትራ… ንሕና…. መንእሰያት…. ደቅኺ… ዝበልክና ንኸውን ዘለና ንህበኪ ይውገዝ ኣብ ባህልና ዘይምእዘዝ ንዓኺ ጩራታት ጸሓይ ‘ቲ ጩራ ዋሕዋሕታ ምርኣዩ ስኢንኪ  ዘበነ-ጸላም ኣብ’ቲ ግብታ ልቢ መንእሰይ’ኪ ግን ኣገልጊሉኪ ኮይኑ ሽግ…

CULTURE IS NOT A LUXURY…

The sleek, hand-made metal and wood structured shelves of the Assouline library, are decorated with phrases like, ‘a library is a roomful of friends’; ‘a room without books is like…

LET The Youth Get Conscious, Organized and Skilled!

by: NUEYS  Head office, Department of Media and Culture                                   Festival Sawa Booklet in Tigrigna   …