ሓበን ሃገር!

ሓበን ሃገር! ድሕሪ ፍሑኽ ታተ፣ እግሪ ምስተኸልኩ ፍልጠት ንኽድልብ፣ ቤት ትምህርቲ ምስ ወፈርኩ ምስ ሕብሪ ባንዴራይ፣ ክላለ እከሉኹ ኣስተብህለ ምህላዎም፣ ዝወደቑ በጃይ ዕዮ ገዛ ዝሃቡኒ፣ ከበርክት እጃመይ በዚ ድማ፣ ንኹሉ…

Our Martyr’s Day During the COVID-19 Lock-down

This year because of the Covid-19 our Independence Day and Martyr’s Day in Eritrea was spent at home.  I am writing this story on the martyr’s day this past June…

Mobilizing the Youth against COVID-19

National Union of Eritrean Youth and students Mobilizing the Youth against COVID-19 Brief progress report March-May 2020   The main priority during this time, whether in the international or local…

ድሕሪ መስዋእቲኸ?

ኣብ ዝኾነት ናይ ዓለም ከተማ፣ ኣብ ሓደ ገዛ ኣቲኻ መናድቑ ምስ እትጥምት፣ ዝኾነ ዘመናዊ ስልማት ክጸንሓካ ንቡር’ዩ። ኣብ ዝኾነት ናይ’ዛ ዓለም ቁሸት ኣቲኻ’ውን፣ ኣብ መናድቕ ሓንቲ ገዛ ገለ ባህላዊ ስልማት…

ዘይወርድ ስእሊ

ኣብ ኵሉ ኤርትራዊ ቤት ንዅሉ ዘልኣለማዊ ህይወት ዘልብስ ዝተሰቕለ ስእሊ’ሎ። እዚ ስእሊ ናይ ሓደ ልቡን ንእስነቱን ንስለ ኤርትራዊ ዘልኣለማውነት ዝወፈየ ሓርበኛ’ዩ። እዚ ምስሊ መጸበቕ መንደቕ ኣይኰነን፤ ኣብ ነፍሲወከፍ ቤት ህልውናኡ…

መዘክር:- ኣይረሳዕናዮን

ሰማእታትና ብሓበን ኣብ እንዝክረሉ ቅንያት፡ ዝበዝሕ ግዜ፡ እቶም ኣብ ዓውደ-ኲናት፡ ምስ ጸላኢ እናተሓናነቑ ብጅግንነት ዝወደቑ ሓርበኛታትና እዮም ዝቕጀሉና። የግዳስ ንናጽነትን ሃገራዊ ክብረትን ዝተኸፍለ መስዋእቲ ብዙሕ መልክዓት ዘለዎ እዩ። ታሪኽ ቃልሲ…

ትውፊትኩም ኣለኒ

ስጋኹም ሓመዳ    –  ደመኩም ወሓይዛ ትንፋስኩም ኣየራ     –  ዓጽምኹም ኣግራባ መንፈስኩም ጽላላ   –  ኣምዑትኩም ማዕድና ዛንታኹም ሓበና   –  ቅያኹም ኩርዓታ ረዛን’ያ እዛ ርስተይ! መስዋእቲ ጀጋኑ ፍቕያ ዝቘመላ መን ምስረረ ኣብዚ…

መዘክር:- ታሪኽን መንነትን

ታሪኽ ንወዲ-ሰብ ጥራይ እተዋህበ ትዕድልቲ እዩ። ሰብ ብልሳን ይኹን ብጽሑፍ ታሪኹን ተሞኩሮኡን ናብ ወለዶታት እናሰጋገረ ዝኸይድ ፍጡር እዩ። ካልኦት ፍጡራት ታሪኽ የብሎምን። ኣንበሳ ምስቲ ኩሉ ሓይሉን ብርታዐኡን ታሪኽ የብሉን። ታሪኹ…

ክብርታት ክብረት የምጽኡ!

ራእዪ   ኤርትራዊ መንእሰይ ራእይኡ ብኸመይ ከተግብር ከም ዝግብኦ ንኽፈልጥ ብዙሕ ሃልኪ ኣየድልዮን እዩ። ሰባት ኣለዉዎ ዝንበቡ፣ ታሪኽ ኣሎዎ ምግንጻል ጥራይ ዝጽበ፣ ቦታታት ኣለዉዎ ምብጻሕ ጥራይ ዝደልዩ። ኣብ ንኡስ ዕድመኡ…

ጽንዓትና!

ብዙሕ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ሕጉስን ፍሱሁን እዋናት የሕሊፈ እየ። ገሊኦም ብጽቡቕ ዝዝክሮም ክኾኑ እንከለኹ ገሊኦም ግና ብዘይካ ገለ ክፋሉ ብልክዕ ኣይዝክርን። እቲ ወዲ 7 ዓመት ኣቢለ ይኸውን ኣብ ዝነበርኩሉ…