መብጽዓና!

መብጽዓና!

እቶም መንእሰያት ኣበይ ኣለዉ!

እቶም በብግዜኡ ዝነበሩ ጎታናት ጨጓራት ዳናጉ፣

እተን ምጭዋት ወይዘራዝር፣

እቶም ሓለፈ/ሓለፈት ዘብሉ ሙቐት ከተማ፣ መልክዕ ባይቶ ዓዲ፣

እቶም እልፊ ኣእላፋት፣ ብሉጻት ብመለክዒታት፣

እቶም ምስ ኣራዊት ዘገዳም ዝተማሓዘዉ!

ምስ`ዛ መሬት ኪዳን ዝኣተዉ!

መንእሰይ!

እዞም መሳቱና፣ ሰብኣዊ ድሌታት ዝከበቦም ፍጡራት ክንሶም፣

ኣንጻር ሰብኣዊ ድሌታቶም ዝፈለሱ’።

ዝፈትውዎም ወለዲ ውላድን መጻምድን ራሕሪሖም፣

 

ጣዕሚ ዓለም፣ ፍቕሪ ንእስነትን ካልእ ጠጥዕሙን መኒኖም፣

ንኽብርና! ዋጋ ቀዝሒ ግናይ ኣስሓይታ፣ በጃ እቲ ድቕድቕ ጸላም፣

ምእንቲ`ዛ ሰላም ገንሸል ናጽነትን ሉኣላውነትን ዝኾኑ፣

ኣንጻር ኣጽዋር፣ ኣጽዋር፣

ኣንጻር ረቂቕ ስልቲ፣ ስልቲ ኮይኖም፣

ኣብ ጥራሕ ኢድ ግን ክኣ ክብርታት ዓጢቖም፣

ከም`ቲ ሕለና እከያት ዝበሎ፣ `

“ዛንታ ኤርትራ ረጽሚ ብርጭቆ ምስ ከውሒ” ዘይኮነ፣

ኣዕጽምቶም ናብ ጓህሪ፣ ዛራ ደሞም ናብ ነዳዲ ተቐይሩ፣

ብሃልሃልታ ብርሃኖም ዓርሞሹሽ ጸሊም ትኪ ስዒሮም

ነጻ ሃገር ነጻ ምርጫ ዘረከቡና፣ ጀጋኑ እዮም።

እዞም ኣብ ማሕላ ኣሕዋት፣ ሕብሪ ባንዴራ ከድምቑ ዝወደቑ ጀጋኑ፣

እቶም ምእንቲ ሓፋሽ፣ ንኤርትራ ሃይማኖቶም ጌሮም “ዓወት ንሓፋሽ!” ዝበሉ ገናሽል። ብጹኣን ኢዮም!

እወ፣ ንኤርትራ ካብዚኣቶም ዝዓቢ ብጹእ የይብላን!

ስለ`ዚ እዚ ረጊጽናዮ ዘሎና ባይታ፣ እዛ ዝወደቑላ ሪም፣ ባይታ መብጽዓና እያ!

ኣብ`ዛ ሪም መብጽዓ፣ ምእንቲ እዞም ብጹኣን፣ ነብሰይ ነብሲ`ማተይ እንታይ ጾር ንሰከም?

ንመትከላት ረብሓ ህዝብን ሃገርን ኣጽኒዔ፣ ከም ባህጊ ናይ እዞም ብጹኣን፣

ንስለ ብራኸ ኤርትራ መድረኻዊ ብድሆታተይ ገጢመ ክስዕር!

ንግዝያዊ ረብሓ ከምዓዱ ኢደይ ንጓኖት ብምስላም ነባሪ ህንጻ ሰማእታት ከየብርስ!

ኣደይ ልዕሊ`ዛ ኣደ ብጹእ! ኣደ-ስዉእ ማሚቋ ከይትሓድር፣

ደቀይ ድርብ ክኽደኑ ደቂ ስዉእ ከይዓርቁ!

ብዓቢኡ ክኣ ኣብ መስርሕ ህንጸት ራህዋ ኤርትራ ተራይ ብዝልዓለ ከበርክት፣

ከም`ቲ ማሕላ ከም ብሌን ዓይነይ ክሕልዋ፣ ግምጃ ክስልማ ናይ ወትሩ ሕልናይን ተግባረይን ክኸውን።

ጾር እዞም ብጹኣን ጾረይ ምዃኑ ረድየ፣ ራእዮም ክኹልዕ፣

ብህይወት  ክሳብ ዘለኹ፣ ኣብ ዘለኹ ሃልየን ኣብ ዝባነይ ዝነብር መብጽዓ ከም ዘሎኒ ወትሩ ክዝክር፣

 በዞም ጀጋኑ ብሚዛን`ቲ ዝተኸፍለ ዋጋ ቃለይ ደጊመ እሕድስ!

ዘልኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታትና!

ዓወት ንሓፋሽ!

(Visited 85 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *