ስሩዕ መደብ ሓባራዊ ዘተን ሰሚናርን ኣብ ራብዓይ ዓመቱ

ብሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተመሃሮን ኤርትራ 2 ሰሙናዊ ዝካየድ መደብ ሓባራዊ ዘተን ሰሚናርን፡ ካብ 29 መጋቢት 2015 ጀሚሩ፡ ብስሩዕ ብዘይ ምቁራጽ ንዝሓለፈ ኣርባዕተ ዓመት ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ፡ ማሕበራዊ፣ ቁጠባውን ባህላውን ዛዕባታት ዝሓዘ ልዕሊ 10,000 ተጠቀምቲ ዝተሳተፍዎ፡ ክፉት ናይ ዘተን ልዝብን መደባት ከካይድ ጸኒሑ ኣሎ።

ነዚ መደብ ብቐጻሊ መድረኽ ምንጪ ዓበይቲ ሓሳባትን ኣማእዘንቲ ኩርንዓትን ንምግባሩ ሓያል ጻዕሪ ዝሓትት ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣቕረብትን ተሳተፍትን ኣብ ምርካብ’ውን ብዙሕ ውረድ ደይብ ክሓልፍ ጸኒሑ እዩ። ቀጻልነት ናይ’ዛ መደብ ንምውሓስን ኣድማዕነታ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ከም ዝዓቢ ንምግባርን ንጡፋት ተሳተፍቲ ናይዛ መደብ ኣብ ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ገምጋማት ክካየደላን መመሓየሺ ሓሳባት ክፈሰላን ጸኒሑ ኣሎ።

መሰረታዊ ዕላማታት ናይ`ቲ መደብ፡ መንእሰያት ኣብ ዝተፈላለየ ዛዕባታት ሓድሕድ ተመኩሮን መረዳእታን ክለዋወጡ ባይታ ምፍጣር፡ መንእሰያት ኣብ ኩሉ ሃገራዊ ጉዳያት ኣፍልጥኦም ምዕባይን ዘለዎም ሓሳባትን ርእይቶታትን ንምቕራብ ዕድል ምኽፋት፡ መንእሰያት ዕቑር ዓቕሞም ንምፍታሽ ምትብባዕ፡ መንእሰያት ኣብ ዝተፈላለየ ዞባዊ፡ ኣህጉራዊ ዛዕባታት ግንዛበኦም ምዕባይ፡ መድረኽ ናይ ፍልጠትን ሓበሬታን ምስፋሕ፡ ኩሉ መደያዊ ንቕሓት መንእሰያት ምብራኽን ኣፍራይነት ባህሊ ዓያይነትን መንእሰያት ምዕባይን ኮይኖም፡ ብሓፈሻ ዝካየድ መደባት ንኹሉ ክፋል ሕብረተሰብ እኳ ክፉት እንተኾነ፡ ነቶም ኣብ ዝተፈላለየ ሚኒስትሪታት፡ ኩባንያታት፡ ምምሕዳራትን ካልኦት ሃገራውያን ትካላትን ዝርከቡ መንእሰያት ሰራሕተኛታት ንምስታፎም ብኣተኩሮ ክሰርሓ ጸኒሑ።

ከም ተወሳኺ ዕላማ እዚ መደብ ድማ ንተሳተፍቲ ምጽላው ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ኣቀራርባ ዘተ’ውን ንኣቕረብቲ ይኹን ኣለይቲ መድረኽ ተመክሮ ንምቕሳም ክስረሓሉ ጸኒሑ እዩ።

ዝካየድ ዘሎ መደባት ሓባራዊ ዘተን ሰሚናራትን ኣብ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ከም ዝባጻሕ ንምግባር፡ ገለ ገሊኡ ኣብ መጽሔታት ማሕበርን ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዓምዲ ሸባብን ክወጽእ ጸኒሑ ኣሎ። ኣብ ራድዮን ተለቪዥንን ናይ ፈነወ ዕድል ከም ዝረክብ ንምግባር`ውን ይስረሓሉ ኣሎ።

እዚ መደብ፡ ኣብ ኣስመራ፡ ኣዳራሽ ዳዕሮ (ጁንየር ክለብ) እዩ ብስሩዕ ክቐርብ ጸንሑ። ሓሓሊፉ`ውን ኣብ ማእከላይ ቦታ ዞባታት ክካየድ ጸኒሑ ኣሎ። ኣብ ትካላት ላዕለዋይ ትምህርቲ (ኮለጃት) ብስሩዕ ንምክያድ`ውን መደብ ተታሒዝሉ ኣሎ።

ነፍሲወከፍ መደብ ብናይ ማሕበር ትካል ኣውድዮ-ቪዥዋል ንፈነወ ብቕዓት ብዘለወን ሰለስተ (HD) ካሜራታት ክስነድ ጸኒሑ ኣሎ።

 1,165 total views,  1 views today

(Visited 68 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *