ሃማመተኤ፡ ኣብ ስእሊ፡ ምፍራይ ተለቪዥንን ዕዮ ፊልምን ዘተኰረ ስልጠና ሂቡ

ሃማመተኤ፡ ንስለስተ ወርሒ ብደረቕን ተንቀሳቓስን ስእሊ፡ ምፍራይ መደብ ተለቪዥንን ዕዮ ፊልምን ዘሰልጠኖም መንእሰያት ብ29 ለካቲት 2020 ኣመሪቑ።

ኣብ’ቲ ስልጠና ካብ 9 ኣካላት መንግስቲ፡ ግንባርን ማሕበራትን ዝተዋጽኡ ኣብ ቦታ ስራሖም ከም ጋዜጠኛታትን ሰኣልትን ኰይኖም ዝዓዩ ልዕሊ 40 መንእሰያት ተሳቲፎም።

ሰልጠንቲ ናብ ዝተፈላለየ ትካላትን ናይ ዕዳጋ ቦታታትን እናኸዱ ነቲ ብኽልሰ ሓሳብ ዝተማህሩዎ ትምህርቲ ብግብሪ የሰንዩዎ ምንባሮም ኣብቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹ። ብዘይካ’ዚ፡ ሰልጠንቲ ናብ ልምዓታዊ ቦታታት ዲጋ ጠቐራን ዲጋ ምስላምን በጺሖምን ስእልታት ወሲዶምን።

ኣብቲ ኣብ ኣዳራሽ መንእሰያት ዝተኻየደ ናይ መመረቕታ ስነ-ስርዓት፡ ምሩቓት ሰልጠንቲ፡ መርኣያ ዝቐሰሙዎ ትምህርቲ ዝወሰዱዎ ቅላዕ ስእልታትን ሓጺር ፊልምታትን ኣቕሪቦም።

ኣቦ መንበር ሃማመተኤ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመዲን ኣብቲ ናይ መመረቕታ ስነ-ስርዓት ተረኺቡ ኣብ ዘስምዖ ቃል፡ ሰልጠንቲ ዘርኣዩዎ ድስፕሊንን ትጉህነትን ኣዝዩ ዝነኣድ ምንባሩ ብምግላጽ፡ ሃማመተኤ እቲ ስልጠና ብዝሰፍሐ መገዲ ክቕጽል መደብ ሰሪዑሉ ምህላዉ ሓቢሩ።

ኣብ መወዳእታ ምሩቓት ሰልጠንቲ፡ ካብ ኢድ ኣቦ መንበር ሃማመተኤ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመዲንን ዋና ጸሓፊ ሃኮሰኤ ኣቶ ተኸስተ ባይረን ምስክር ወረቐቶም ተቐቢሎም።

 2,119 total views,  2 views today

(Visited 192 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *