መዛዘሚ ቅነ መንእሰያት ቤ/ት ዋርሳይ ይካኣሎ ብውዕዉዕ መንፈስ ተኻይዱ።

ንኣስታት 3 ኣዋርሕ ኣብ መንጎ 4 ክፍላተ ሰራዊት ክካየድ ዝወረሐ ቕነ መንእሰያት ቤ/ት ዋርሳይ ይካኣሎ ሳዋ 2019/2020፡ ኣቦ መንበር ሃማመተኤ ብጻይ ሳልሕ ኣሕመዲን፡ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ኮ/ል ደበሳይ ግደ፡ ኣዘዝቲ ክፍለ ሰራዊታትን ተማሃሮን መንእሰያት ተወዳደርቲን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ”ሳዋ፡ደራዒት ሓድነትን ክብርታትን መንእሰያት” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብዉዕዉዕ መንፈስ ተዛዚሙ።

እቲ ካብ 28-30/2019 ዝተኻየደ መዛዘሚ፡ ኩሉ ዓይነት ስፖርታዊ ውድድራት ብክልቲኡ ጾታ፡ ፍልጠት ጠቀስ ውድድራት፡ ያታዊን ዘመናዊን ትልሂት፡ ምርኢት ቅዲ ክዳንን ቁንጅናን፡  ድግማ ሰውራዊ ደርፍታት ፡ግጥምን ሓጺር ዛንታን ዘጠቓላለ’ዩ ነይሩ፡፡

እቲ ቕነ ኣብ ምዕባይ ፈጠራውነት ተበላሓትነትን ፡ ምዕቃብ ባህላውያን ክብርታት፡ ምብርባር ኩሉ መዳያዊ ዓቕሚ መንእሰያት ዘለዎ ተራ ከም ወትሩ ልዑል ምዃኑ ተገሊጹ፡፡ ብተወሳኺ ውን ካብ ምውዳብ ክሳብ ምዝዛም’ቲ መደብ ዝነበረ ናይ ምውህሃድ መንፈስ ተናኢዱ፡፡

ኣብ መወዳእታ ኣብ ኩሉ ውድድራት ጸብለል ዝበሉ መንእሰያት ካብ ዝምልከቶም ሓለፍቲ ሽልማት ተቐቢሎም፡፡ ቕነ መንእሰያት ቤ/ት ዋርሳይ ይካኣሎ ሳዋ ብስሩዕ ዓመታዊ፡ ብምውህሃድ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን ኤርትራን ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎትን ዝካየድ መደብ’ዩ።

 

ሃብቶም ገብረህይወት

 1,988 total views,  1 views today

(Visited 131 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *