ማመተኤ ዞባ ሳዋን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን 10ይ ፈስቲቫል ንምጅማር ዝዓለመ ዓውደ-ዘተ ኣካይዱ።

ብዕለት 01/11/2019 ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን ኤርትራ-ዞባ ሳዋን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን 10ይ ፌስቲቫል ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ብወግዒ ንምጅማር ዝዓለመ ዓውደ-ዘተ ኣካይዱ።

ኣብ’ቲ ሓለፍቲ ኩለን ኮለጃትን ኣቦ መንበራት ኮሚተታት’ቲ ፌስቲቫል ዝተረኽብሉ፡ ብዕለት 01/11/2019፡ ኣብ ኣስመራ ጁንየር ክለብ ኣደራሽ ዳዕሮ ዝተኻየደ መደብ፡ ኣቦ መንበር ሃማመተኤ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመዲን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ፡ ብኹልንትንኡ ብቑዕ መንእሰይ ምህናጽ ናይ ሓደ ኣካል ዕማም ዘይምዃኑ ብምብራህ፡ እዚ ን10ይ ግዜኡ ዝካየድ ዘሎ ፌስቲቫል ድማ ነዚ ዝዓለመ ብምዃኑ ናይ ቀዳምነት ቀዳምነት ተዋ

ሂብዎ ማሕበር ይስርሓሉ ከምዘሎ ገሊጹ። ዲናትን ሓለፍቲ ኮለጃትን ድማ ንሕቶ መንእሰያት ምምላስን ነዚ መደብ ንምዕዋትን ዘካይድዎ ዘለዉ ጻዕሪ መጒሱ።

ሓላፊት ሃማመተኤ ዞባ ሳዋን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን መንእሰይ መንሱራ እስማዒል ብወገና፡ ፌስቲቫል ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ መቐጸልታ ናይ’ቲ ኣብ ዞባታት ዝካየድ ቅነ-ውዳበታትን ቅነ መንእሰያትን ናጽነትን(ኣብ ዋርሳይ ይካኣኣሎን ማሞስን) ኮይኑ፡ መንእሰያት ብዘይካ ኣካዳምያዊ ዓቕሞም ኣብ ባህላዊ፡ ስፖርታዊ፡ ፖለቲካዊን ፈጠራዊን ክእለቶም ዝፍትሽሉን ናብ ዝለዓለ መድረኽ ዝሰጋግርሉን መድረኽ ብምዃኑ ኣካል ስትራተጀካዊ ውጥን ስራሕ ማሕበር ኮይኑ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ገሊጻ። ኣብ መወዳእታ መንእሰይ መንሱራ፡

ዲናትን ሓለፍቲ ኮለጃትን ነዚ መደብ ንምዕዋት ከም ወትሩ ናይ ውድድር መንፈስ ብዘለዎ ኣገባብ ክዳለዉን  መደባቶም ክሰርዑን ኣዘኻኺራ።

ተሳተፍቲ’ቲ መደብ፡ ብኣቦ መንበራት ኮሚተታት ባህሊ፡ ፍልጠት ጠቀስ ውድድራት፡ ኤግዚብሽን ከምኡ ውን ስፖርት ዝቐረበ መምርሒታትን ትሕዝቶ ፌስቲቫልን ዘተኮረ ሰፊሕ ዘተ ኣካይዶም።

ሃብቶም ገብርሂወት

 1,448 total views,  1 views today

(Visited 114 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *