ኣባላት ጸቢብ ውዳበ ሃማመተኤ ዞባ ሳዋ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ማእቶታዊ ንጥፈታት ኣካይዶም

ኣባላት ጸቢብ ውዳበ ሃማመተኤ ዞባ ሳዋን ላዕለዎታት ትላካት ትምህርትን ኣብ ጨናፍር ን/ዞባታት ኮለጃት ምህንድስናን ቴክኖሎጂን፡ ስነ-ፍልጠትን ከምኡ ውን ምድላው መምሃራን ኣስመራ፡ ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ሕምብርቲ ሰፊሕ ማእቶታዊ ንጥፈት ኣሰላሲሎም።

ተሳተፍቲ ናይቲ መደብ ዝኾኑ መንእሰያት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እዚ መደብ ምስ ርዝነት ሰማእታትና ዝኸፈሉልና መስዋእቲ ዝዳረግ’ኳ እንተዘይኮነ፡ ዓመታዊ ብኸምዚ ዓይነት ንጥፈት ምዝካሩ ሕልናዊ ዕረፍቲ ዝህብ’ዩ፡ ብተመሳሳሊ ውን በቲ እንቐስሞ ዘለና ዓውደ ትምህርቲ ኣብ ሃገራዊ መደባት እጃምና ከነበርክት ዘዘኻኽር’ዩ ኢሎም።  ኣብቲ ልዕሊ 200 ኣባላት ዝተሳተፍዎ ወፈራዊ መደብ፡ ንብምልኡ  ኣግራብ እቲ መቓብር ሰማእታት ብምኹስኳስ ናይ ምቑጥቋጥን ጽሬትን ንጥፈታት ውን ኣካይዶም።

ወደብቲ’ቲ   መደብ ዝኾኑ ሓለፍቲ ቤ/ጽ ሃማመተኤ ኣብ ኮለጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን፡ ኮለጅ ስነ-ፍልጠት   ማይነፍሒ ከምኡ ውን  ምድላው መምሃራን ኣስመራን ብግደኦም፡ እዚ መደብ ኣካል ናይ’ቲ ንዝኽሪ 20 ሰነ ዝካየዱ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ኮይኑ፡ ን19 ሰነ ውን ሰልፊ ሽምዓን ባህላዊ መሰናድኦ ንርዝነት እቲ በዓል ዝገልጽ ተዳልዩ ከምዘሎ ኣረዲኦም።

 1,732 total views,  1 views today

(Visited 124 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *