ተሳትፎ ማሕበር፡ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል

ወኪል ማሕበር ብዕለት 11 መጋቢት ኣብ ቤትጽሕፈት ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጀኔቭ ኣብ ዝተኣንገደ ላዕለዋይ ደረጃ ልዝብ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ፣ high level interactive dialogue on human rights in Eritrea ብምስታፍ ነቲ ብኮምሽን ኢንኳየሪን ፍሉይ ሪፖርተር ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል ኣብ ኤርትራ ዝብድህን ቅኑዕ ምስሊ ዘንጸባርቕን መልእኽቲ ማሕበር ኣቕሪቡ።

ማሕበር ከም ኣካል ናይቲ ብድረጃ ሃገር ዝነጥፍ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዝምእከልን ማሕበራውያን ሚኒስትርታትን  ስቪካውያን ትካላትን ካልኦት ሃገራውያን ኣካላትን ዝሳተፍኦ ሃገራዊ ኣውሃሃዲ ኣካል ወቕታዊ ኣድማሳዊ ክለሳ (Universal Periodic Review/UPR) ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ኮይኑ፣ ከም ኣባል ናይ እዚ ሃገራዊ ኣውሃሃዲ ኣካል ካብ መፋርቕ 2014 ብንጥፈት ከበርክት እኳ እንተጸንሐ፣ ብመሰረት ናይ ተሳትፎ ቅጥዕታት ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ከም’ዚ ዓይነት ላዕለዋይ ደረጃ ክትዕ ናይቲ ባይቶ ተረኺቡ መግለጺኡ ከቕርብ ናይ መጀመርያ ግዜኡ ኢዩ። ወቕታዊ ኣድማሳዊ ክለሳ (UPR) ብኣባል ሃገራት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንሓንቲ ኣባል ሃገር ኣብ መስርሕ ሰብኣዊ መሰል ዝውሃብ ለበዋታት ኮይኑ፣ ሓደ ካብ መከታተሊ መካኒዝማት መስርሕ ሰብኣዊ መሰል ኣብ ኣባል ሃገራት ኢዩ።

ኣበባ መሓሪ

 2,059 total views,  1 views today

(Visited 87 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *