ማሕበር ኣብ ምክትታልን ምቁጽጻርን ፕሮጀክት ዘተኮረ ስልጠና ሂቡ።

ካብ ዕለት 1-5 ምያዝያ ኣብ ኣደራሽ ዳዕሮ(ኣደራሽ ጁኔር) ኣብ ምክትታልን ምቁጽጻርን ፕሮጀክት ዘተኮረ ጽዑቕ ዎርክ ሾፕ ተኻይዱ። እቲ ብምትሕብባር ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን ኤርትራ(ሃማመተኤ) ከምኡ’ውን ዩኒሴፍ ዝተወደበ ናይ 5 መዓልታት ጽዑቕ ዎርክ ሾፕ፡ ካብ ማእከል መምዘኒ ትካላዊ ብቕዓት ኤርትራ(ERCO) ዝመጹ ክኢላታት ዝተዋህበ እዩ ነይሩ።

ተሳተፍቲ ናይቲ ስልጠና ላዕለዎት ሓለፍቲ ሃማመተኤ ካብ ኩለን ዞባታትን ማእከላይ ቤት ጽሕፈትን ዝተዋጽኡ እዮም ነይሮም። እቲ ጽዑቕ ስልጠና ቀንዲ ሕመረቱ ኣብ ምክክትታልን ምቁጽጻርን ናይ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ዘተኮረ እኳ እንተ ነበረ፡ ካልኦት ኣዝዮም ብዙሓት ንኡሳት ዛዕባታት’ውን ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ። ገለ ካብቶም ኣብቲ ስልጠና ዝተዘረበሎምን ዝተዘተየሎምን ኣርእስታት

-ኣብ ውጽኢት ዘተኮረ ምክትታልን ምቁጽጻርን ብኸመይ ተካይድ።

-ምክትታልን ምቁጽጻርን ብኸመይ ትቕይሶ(design) ወይ ትገብሮ።

-ብኸመይ’ከ ኣብ ባይታ ተተግብሮ።

-ብኸመይ ናይ ምክትታልን ምቁጽጻርን ጸብጻብ ተቕርብ።

-ብኸመይ ንምቁጽጻርን ምክትታልን ብዝበለጸ ኣገባብ ክንጥቀመሉ ንኽእል ዝብሉን ካልእን ብዝትፈላለዩ መልክዓት ተዘትይሎም።

ናይቲ 5 መዓልታት ዝወሰደ ጽዑቕ ስልጠና ከም ኣወሃሃዲት ናይቲ መደብ ኮይና ክትሰርሕ ዝቐነየት መንእሰይ ራሄል ተስፋይ ብዛዕባ እቲ ስልጠና ዘለዎ ጥቕሚ፡ ዘለዋ መረዳእታ ብኸምዚ ኣገባብ ገሊጻቶ። “ብናተይ መረዳእታ ኣዝዩ ኣገዳስን እዋናውን ስልጠና ከም ዝነበረ እየ ተረዲአ ዘለኹ። ምኽንያቱ እዚ ስልጠና ንእተበግሶም ፕሮጀክትታት ብኸመይን መዓስን ክትከታተሎምን ክትቆጻጸሮምን ከም ዘለካ ብደቂቕ ዘርኢ እዩ ነይሩ። ካብ ነብሰይ ጀሚርካ፡ ኣብ ኣገባብ ምክትታል ኣዚና ኢና ንሽገር ነይርና። እዚ ኣጋጣሚ ድማ ንዝነበረና ድሩት ተመኩሮ ዘሐይል ብምዃኑ ኣገዳሲ ስልጠና እዩ ነይሩ። ኣብ ርእሲ፡እቲ ንጡፍ ተሳትፎ ናይ ሰልጠንቲ ንኣገዳስነት ናይቲ ስልጠና ዘረድእ እዩ።” ብምባል ገሊጻቶ።

እቲ ናይ ንግሆን ምሸትን ጽዑቕ ናይ 5 መዓልታት ስልጠና፡ ላዕለዎት ሃለፍቲ ማሕበር ኣብ ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ብዕለት 5 ምያዝያ ወግዓዊ መዛዘሚ ተገይርሉ።

ሚኪኤል በርሀ(ወዲ በርሀ)

 1,804 total views,  1 views today

(Visited 70 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *