ሃማመተኤ ዞባ ሳዋን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ገምጋም ንጥፈታት ኣካይዱ።

ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተማሃሮን ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ሳዋን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን፡ ኣብ ቀዳማይ ርብዒ  ናይ’ዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ኣብ ስትራተካዊ ውጥን ስራሕ ማሕበር ምርኩስ ብምግባር፡ ናይ ዝተሳላሰሉ ንጥፈታት ገምጋማዊ ኣኼባ ኣካይዱ።

ኣብ’ቲ ብ8 ሚያዝያ ኣብ ኣደራሽ ዳዕሮ ጁንየር ክለብ ዝተካየድ ገምጋም፡ ሓላፊት ሃማመተኤ ዞባ ሳዋን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን፡ መንእሰይ መንሱራ እስማዒል ኣብ ዘስምዓቶ ቃል፦ መንእሰያት ብኹሉ መዳዮም ንቑሓትን ተወዳደርትን ንምግባሮም  ክካየድ ዝጸንሐ መደባት ዝያዳ ክሕይል ምኻኑ ድሕሪ ምግላጽ፡ ተማሃሮ ኮለጃት ዘለዉ ንጡፋት ኣባላትን ካድራት ማሕበርን ኣብ ከባቢኦም ምስ ዘሎ ሕብረተ-ሰብ ብምውህሃደ ዝገብርዎ ዘለዎ  ኣበርክቶ ከሐይልዎ ኣዘኻኺራ።

ተሳተፍቲ እቲ ገምጋም ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ን/ዞባታት ምርኩስ ብምግባር፡ ኣብ  ምዕጣቕ ኩለንታንኣዊ ፍልጠት መንእሰያት ዝተኮሩ ስልጠናታት ክወሃብ፡ ምውዳብ ኣብ ህሉው  ኩነታት ዝምልከቱ  ሰሚናራት፡ ምልውዋጥ ተመክሮ  ዘተኮሩ  መደባት ክዓቢ፡ ዑደት ናይ ታሪኻውን ልምዓታዊን መደባት ክድፋኣሉ፡ ምሕያል ኣብ ኮለጃት ተመስሪተን ዘለዋ ክለባት፡ ምድፋዕ መኣዲታት ስነ-ጥበብን ካልእን ኣብ ዝብሉ ኣርእስታት ሰፊሕ  ዘተ ኣካይዶም።

 

ሃብቶም ገብርሂወት

 2,559 total views,  1 views today

(Visited 108 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *