መዝሙር መንእሰይ

እመንና!

ኤርትራ… ንሕና…. መንእሰያት…. ደቅኺ…

ዝበልክና ንኸውን ዘለና ንህበኪ

ይውገዝ ኣብ ባህልና ዘይምእዘዝ ንዓኺ

ጩራታት ጸሓይ ‘ቲ ጩራ ዋሕዋሕታ

ምርኣዩ ስኢንኪ

 ዘበነ-ጸላም ኣብ’ቲ ግብታ

ልቢ መንእሰይ’ኪ ግን

ኣገልጊሉኪ ኮይኑ ሽግ ሃልሃልታ

ቲ’ዋሕዚ ናይ’ቲ ቕያ

መዓስ’ሞ ኣኽቲሙ

ብቕንኢ ተሓሚሶም

ብዕቤትኪ ዝሓመሙ

ሰንደቕኪ ካብ ዘንጋ

ከውርድዋ ዝሃቀኑ

ዲል ከሊእዎም መንእሰይኪ

የእዳዎም ቀርሲሙ።

ሎሚ’ውን ንሕና … ደርማስ’ዩ ሓይልና

እመንና … ንእንባ ይንቕንቕ

ሎሚ’ውን ንሕና … ሃፋ ሙቐትና ‘ወ

እመንና… ቀዝሒ ሮራ የንድድ

እመንና … ብራኸ ኒሕና

እመንና … ጫፍ ሰማይ ይትንክፍ

እመንና …. ተዓጻጸፍ ድማ

እመንና … ብዓይኒ መርፍእ ንሓልፍ

እመንና!

ሃገርና… እመንና…

እመንና … ሃገርና

እመንና

መጽሔት መንእሰይ

 3,170 total views,  2 views today

(Visited 90 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *