ፈስቲቫል ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኣብ ምዝዛም በጺሑ

ንኣስታት ኣርባዕተ ወርሒ ኣብ ኮለጃት ሃገርና ክካየድ ዝጸንሐ ሻምናይ ፈስቲቫል ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኤርትራ፡ ትማሊ ሓሙስ፡ ሚኒስተራት፡ ኣዘዝቲ ሰራዊት፡ ሓለፍቲ ህግደፍ፡ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን መንግስትን ማሕበርን ኣብ ዝተረኽቡሉ፡ ኣብ ኮለጅ ሓልሓለ መዛዘሚ መደባት ይካየደሉ ኣሎ።P1000324

እቲ “ዕጥቅና ፍልጠት፡ ጽባቐና ብዙሕነት” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝካየድ ዘሎ መዛዘሚ መደባት፡ ኣብ መንጐ ትሽዓተአን ኮለጃት ኤርትራ ሓያል ትምህርታዊ፡ ስነ-ጥበባዊን ስፖርታዊን ውድድር ክንጸባረቐሉ ልዑል ትጽቢት ከም ዘሎ ኣወሃሃድቲ ናይቲ መደብ ገሊጾም።

ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ንኣርባዕተ መዓልቲ ዝካየድ መዛዘሚ ፈስቲቫል ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኤርትራ ቃል ዘስምዐት ሓላፊት ሃማመተኤ ዞባ ሳዋን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን፡ መንሱራ እስማዒል፡ “ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተማህሮን ኤርትራ ከም ሃገራዊ ውዳበ መንእሰያት ኣብ 1978 ኣብ ከረን ካብ ዝቐውም . . . መንእሰያት ኣብ ሃገራዊ ቃልሲ ንናጽነትን ዳግመ ህንጸት ሃገርን ንኽሳተፉ ዘንጸፎ ባይታን ዝፈጠሮ ናይ ውዳበ ዕድልን ኣብዚ ዘርዚርካ ክቐርብ ኣይክእልን። ከም ህዝባዊ ማሕበር ዝተጻወቶ ዓቢ ተራ ከይተዘከረ ክሓልፍ ስለ ዘይብሉ፡ ነዚ ንጽንብሎ ዘለና ፈስቲቫል ኣጋጣሚ ብምግባር ውሑድ ካብቲ ብዙሕ ምዝኽኻር ኣገዳሲ ይመስለኒ፡” ድሕሪ ምባል፡ ማሕበር መንእሰያት ኣብ ምክልኻል፡ ህንጸትን ልምዓትን ሃገር ዝተጸወቱዎ ኣገዳሲ ተራ ገሊጻ።Inter-College (10)

ማሕበር ምስ መሻርኽቲ ብምውህሃድ መንእሰያት ፍልጠት ዝለዋወጡሉ፡ መሃዝነቶምን ኣካዳምያዊ ብቕዓቶምን ዘርእዩሉ ዓበይቲ ሃገራዊ መደባት ብመልክዕ ፈስቲቫል ክውደብ ካብ ዝጅምር 13 ዓመታት ኣቝጺሩ ኣሎ። “ማሕበር፡ ከምዚ ሕጂ ተኣኪብናሉ ዘለና፡ ኩለን ኮለጃት ዝሳተፋኦ ፈስቲቫል ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ከካይድ ጸኒሑ፣ ሎሚ ሻምናይ ፈስቲቫል ኣብ ምጽንባል ንርከብ ኣሎና። ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብመጻረዪ ኣብ ትምህርታዊ፡ ስፖርታውን ስነ-ጥበባውን ውድድራት፡ ምርኢት ኤግዚቪሽንን ሰሚናራትን ክካየድ ጸኒሑ፡” ብምባል መንሱራ እስማዒል ንተራ ፈስቲቫል ኣብ ሓድነትን ምልውዋጥ ፍልጠት ተመሃሮን ዘለዎ ዕዙዝ ተራ ገሊጻ።

እዚ ካብ 30 መጋቢት ክሳብ 2 ሚያዝያ ዝጸንሕ መዛዘሚ መደባት ፈስቲቫል፡ ናይ ኩሉ ውድድራት፡ ማለት፡ ምርኢት ኤግዚቪሽን፡ ባህላዊ ንጥፈታት፡ ሓባራዊ ዘተታትን ሰሚናራትን ሒዙ ክበዓል ክቕኒ’ዩ።

“ተማህሮና ተጸበይቲ ስራሕ ዘይኰኑስ ፈጠርቲ ስራሕ ክዀኑ ኢና ንደሊ፡” ዝበለ ዲን ኮለጅ ንግድን ስነ ቍጠባን ኮለጅ ሓልሓለ ዶክተር እስቲፋኖስ፡ እቲ ኮለጅ መዛዘሚ ፈስቲቫል ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ከአንግድ ንዝተዋህቦ ዕድል ኣመስጊኑ።

ሃማመተኤ ምስ ኩለን ትካላት ላዕለዋይ ትምህርቲ ብምውህሃድ፡ ብደረጃ ኮለጅ ዝካየድ ዓመታዊ ፈስቲቫል ይውድብ። ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ፈስቲቫል’ዚ፡ ኣብ መንጐ ተመሃሮ ኮለጃት ሓባራዊ ተመኲሮ ናይ ምልውዋጥ ባይታ ምንጻፍ፡ ሓድነት ዘደልድሉ መደባት ምስራዕን መንፈስ ተወዳዳርነት ምዕባይን እዩ።

(Visited 41 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons