ዓንቀጻት

ጥበብ ፍትሎ ብፈትሊ

ኣብ ውሽጥኻ ተውህቦ ጥበብ እንተሎ፡ ከምቲ እሾዅ ምስ ብልሓ እትፍጠር፡ ግዜኡ ሓልዩ – እንተስ ብንኡስካ እንተስ ምስ ዓበኻ – በሎዅ ኢሉ ይወጽእ’ዩ። ተውህቦኻ ኣብ ንኡስ ዕድመኻ ምስ እተለልዮ፡ ንመላእ ህይወትካ…

ስፖርት