ዓንቀጻት

ህላወ ናጽነት ኣባና፡ ህላወና ኣብኣ’ዩ

ንዓና ንኤርትራውያን ትርጉም ናጽነት ምስ ሰብኣዊ ክብረትናን መንነትናን ብቐጥታ ስለ ዝተሓሓዝ፡ `ናጽነትና` ብውልቅን ብሓባርን ህላወና ማለት እዩ። ናጽነትና፡ ከም ኩሉ ‘ሰብ’ ማዓረ ደቂ-ሰብ ክንቍጸርን ሰብኣዊ ክብርና ከነስተማቕርን ዘኽኣለና እዩ። ካብ…

ስፖርት