ዓንቀጻት

ህዝባውነት፡ ሕላገት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ

ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ካብታ ህዝቢ ኤርትራ ብመንገዲ ሓይልታት ሓርነት ኣብ ባሕቲ መስከረም 1961 ብረታዊ ቃልሲ ዝጀመረላ መዓልቲ ኣትሒዙ ብፍልቀት ዝማዕበለ እዩ። ዝመጽእ ባሕቲ መስከረም መበል 60 ዓመት ጉዕዞኡ ዝጽንብል እዚ…

ስፖርት