መዛዘሚ ቅነ መንእሰያት ቤ/ት ዋርሳይ ይካኣሎ ብውዕዉዕ መንፈስ ተኻይዱ።

ንኣስታት 3 ኣዋርሕ ኣብ መንጎ 4 ክፍላተ ሰራዊት ክካየድ ዝወረሐ ቕነ መንእሰያት ቤ/ት ዋርሳይ ይካኣሎ ሳዋ 2019/2020፡ ኣቦ መንበር ሃማመተኤ ብጻይ ሳልሕ ኣሕመዲን፡ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ኮ/ል ደበሳይ ግደ፡…