ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ብዝምልከት ምስ ስፐሻሊስት ህዝባዊ ጥዕና ዶ/ር ምስማይ ገብረሂወት ዝተገብረ ቃለ-መሕትት

ሕቶ፥ ዛዕባና ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ስለዝኾነ፡ ከም መጀመሪ ክኾነና፡ ቫይረስ ኮሮና እንታይ ማለት’ዩ? ለበዳ ብፍላይ ድማ እዚ ብእንግሊዘኛ ፓንደሚክ ዝበሃል እንታይ ማለት’ዩ? ዶ/ር ምስማይ፥ ቫይረስ ኮሮና ሓደ ዓሌት ናይ…

“ምህዞን ስንዓን መሰረት ኩልንትናዊ ዕቤት!!”

ኣደራሽ ዳዕሮ ብሓሙስ ዕለት 03/10/2019 ምሸት፡ ሓደ ካብቶም ኣብ ታሪኹ ዘአንገዶም ኣገደስቲ መደባት ሓባራዊ ዘተ ኣካይዱ ኣምስዩ። እቲ ኣብ ኣዝዩ እዋናውን ኣገዳስን ዛዕባ ዘተኮረ ሓባራዊ ዘተ፡ ብዙሓት ኣብ ዓውዲ ምህዞን…

“ሸያጢ ወይ ኣካራዪ ምስ ደላዪ፡ ብቐሊሉ ክራኸቡሉ ዝኽእሉ መንገዲ ትፈጥር ስራሕ እያ።”

እዚ እዋን`ዚ፡ ተራ ቴክኖሎጂካዊ ፍርያት ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዝያዳ ጎሊሕሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣገልግሎታት ቴክኖሎጂ ካብቲ ዝለዓለ ክሳብ ዝደቐቐ ክፋል ማሕበራዊ ናብራ ኣዝዩ ወሳኒ ተራ እዩ ዝጻወት ዘሎ። ኣብ ዓለምና…