ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ብዝምልከት ምስ ስፐሻሊስት ህዝባዊ ጥዕና ዶ/ር ምስማይ ገብረሂወት ዝተገብረ ቃለ-መሕትት

ሕቶ፥ ዛዕባና ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ስለዝኾነ፡ ከም መጀመሪ ክኾነና፡ ቫይረስ ኮሮና እንታይ ማለት’ዩ? ለበዳ ብፍላይ ድማ እዚ ብእንግሊዘኛ ፓንደሚክ

450 total views, no views today

Read more