ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል፡ ዓመታዊ ግብረ-መልሲ ንታሪኻዊ ቅራይ(Hangover)

ስርሒት ፈንቅልን ዓመታዊ ዝኽሩን ካብቶም ኩላትና ኤርትራውያን እንሕበነሎም ወርቃውያን ሰውራውያን ውርሻታትና ብቐዳምነት ዝስራዕ ኢዩ። ኩናት! ብAlgebraic factor(ብዝሒ ኣጽዋርን ሰብን)፡ Biological

326 total views, no views today

Read more

ዝተፈብረኸ ዜና(fake news)

ዓለምና ኣብዚ እዋንዚ ብዝተፈላለዩ ዓበይቲ ጸገማት ትሕቆን ኣላ። ሓድሕዳዊ ኩናት፡ ግብረሽብራዊ ምንቅስቓስ፡ ሳይበርያዊ(ናይ መርበብ) መጥቃዕቲ፡ ሃይማኖታዊ ጥሩፍነት፡ ሕሉፍ ኣተሓሳስባታትን ካልኦትን

362 total views, no views today

Read more