ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል፡ ዓመታዊ ግብረ-መልሲ ንታሪኻዊ ቅራይ(Hangover)

ስርሒት ፈንቅልን ዓመታዊ ዝኽሩን ካብቶም ኩላትና ኤርትራውያን እንሕበነሎም ወርቃውያን ሰውራውያን ውርሻታትና ብቐዳምነት ዝስራዕ ኢዩ። ኩናት! ብAlgebraic factor(ብዝሒ ኣጽዋርን ሰብን)፡ Biological

191 total views, 3 views today

Read more

ዝተፈብረኸ ዜና(fake news)

ዓለምና ኣብዚ እዋንዚ ብዝተፈላለዩ ዓበይቲ ጸገማት ትሕቆን ኣላ። ሓድሕዳዊ ኩናት፡ ግብረሽብራዊ ምንቅስቓስ፡ ሳይበርያዊ(ናይ መርበብ) መጥቃዕቲ፡ ሃይማኖታዊ ጥሩፍነት፡ ሕሉፍ ኣተሓሳስባታትን ካልኦትን

269 total views, 1 views today

Read more