ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል፡ ዓመታዊ ግብረ-መልሲ ንታሪኻዊ ቅራይ(Hangover)

ስርሒት ፈንቅልን ዓመታዊ ዝኽሩን ካብቶም ኩላትና ኤርትራውያን እንሕበነሎም ወርቃውያን ሰውራውያን ውርሻታትና ብቐዳምነት ዝስራዕ ኢዩ። ኩናት! ብAlgebraic factor(ብዝሒ ኣጽዋርን ሰብን)፡ Biological

191 total views, 3 views today

Read more