ኣባላት ጸቢብ ውዳበ ሃማመተኤ ዞባ ሳዋ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ማእቶታዊ ንጥፈታት ኣካይዶም

ኣባላት ጸቢብ ውዳበ ሃማመተኤ ዞባ ሳዋን ላዕለዎታት ትላካት ትምህርትን ኣብ ጨናፍር ን/ዞባታት ኮለጃት ምህንድስናን ቴክኖሎጂን፡ ስነ-ፍልጠትን ከምኡ ውን ምድላው መምሃራን

53 total views, 1 views today

Read more