መንእሰያት ተማሃሮ ኮለጅ ሕርሻ ሓማልማሎ ወከልቶም መሪጾም!

መንእሰያት ተማሃሮ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ንክልተ ዓመታት ከገልግልዎ ንዝጸንሑ ንምትካእን ሓደሽቲ ኣባላት ኣካያዲት ኣካል ንምምራጽን ጉባኤ ኣካይዶም።

ኣብ’ቲ ብ ቤ/ጽ ሃማመተኤ’ቲ ን/ዞባ ዝተወደበ፡ ብዕለት 26/10/2019 ዝተኻየደ ጉባኤ  መእተዊ ቃል ዘስመዐት ሓላፊት ሃማምተኤ ዞባ ሳዋን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን መንእሰይ መንሱራ እስማዒል ተራን ጽልዋን ህላወ ሓያል ኣካያዲት ኣካል ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ኮለጅን ውዳበታት ማሕበርን ልዑል ምዃኑ፡ መንእሰያት ተማሃሮ ብኹሉ መዳዮም ኣብነት ኮይኖም ክመርሕዎም ዝኽእሉ መንእሰያት ክመርጹ ኣተሓሳሲባ።

ሓላፊ’ቲ ቤ/ጽ ሃማመተኤ’ቲ ን/ዞ መንእሰይ ፊልሞን መልኣካ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ፡ ኣቐዲሞም ኣብ ስራሕ ዝጸንሑ ኣካያዲት ኣካል፡ ኣብ ምምእዛን መንእሰያትን  ምልላይን ምፍታሕ ጸገማትን ተማሃሮ ናይቲ ኮለጅ ልዑል ተራ ከምዝጸንሖም ገሊጹ። ዝተመርጹ ሓደስቲ ድማ ኣሰር’ቶም ዝጸንሑ መንገዲ ክኽተሉ ተላብዩ።

ኣብ መወዳእታ ተሳፍቲ እቲ ጉባኤ 14 ዝኣባላታ ንኽልተ ዓመታት እተገልግል ሓዳስ ኣካያዲት ኣካል መሪጾም።

(Visited 332 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *