ተሳትፎ ማሕበር ኣብ ኣህጉራዊ ሲምፖዝዩም ሰላም

1ይ ኣህጉራዊ ስይምፖዝዩም “ተሳትፎ መንእሰያት ኣብ መስርሕ ሰላምን ጸጥታን” ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፊንላንድ ዝተዓደመ ኮይኑ፣ ካብ 5-6 መጋቢት 2019 እዩ ኣብ ሄልስንኪ ተኣንጊዱ። ዕላማ ናይዚ መደብ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዓለም ንዘጋጥም ውግእ ሕድሕድ ይኹን ግጭታት ነባሪ ሰላም ንምምጻእ ኣብ ዝካየድ መስርሕ ምድናይ ፍልልያት፣ ተሳትፎ መንእሰያት መሰረታዊ ምዃኑ ንምርዳእን፣ ብደረጃ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መራሒ ሰነድ ፖሊሲ ንምድላውን ኢዩ።  ኣብ’ዚ መደብ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት፣ ማሕበራት መንእሰያት ሲቪካውያን ትካላት፣ ኣካላት ሕቡራት ሃገራትን  ዝተወከሉ ልዕሊ 40 መንእሰያትን ዕዱማት ኣጋይሽን ተሳቲፎም።

ኣብ’ዚ መደብ  ኣብ 14 ንጡፍ ግጭት ዘለወን ሃገራት ንህሉው ተሳትፎ መንእሰያት ኣብ መስርሕ ሰላም ከም ወሰንቲ፣ ከም ተሓጋገዝትን ከም ጎስጎስትን ዘንጸባርቕ ሰፊሕ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ብኽልተ መንእሰያት ክቐርብ ከሎ። ብብርክት ዝበሉ ክኢላታት ኣህጉራዊ ዳንነት ሰላም’ውን ዝተፈላለየ መጽናዕታዊ ጽሑፋትን ተመኩሮታትን ቀሪቡ። ነዚ ምርኩስ ብምግባር ድማ ተጋባእቲ ኣብ ጉጅለታት ብምዃን ንዝቐረበ መጽናዕታዊ ወረቐት ብደቂቕ ብምግምጋም ርእይቶታት ኣቕሪቦም። ናይ ዘተ መደባት ተኣንጊዱ፣ ከም ውጽኢት ዝተኻየደ ሲይምፖዚዩም ድማ ንድፊ እማመ ሰነድ ፖሊሲ ተሳትፎ መንእሰያት ኣብ መስርሕ ሰላም ተዳልዩ።

ብዘይካ’ዚ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሕቡራት ሃገራት፣ ፕረሲደንት ሓፈሻዊ ባይቶ፣ ወኪል ኣካል ሰላምን ጸጥታን፣ ወኪል ማዕከን ህዝቢ፣ ፍልይቲ ልኡኽ ዋና ጽሓፊ ኣብ ጉዳይ መንእሰያት ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ ተረኺቦም መራሒ ሓሳባት ኣብ ምትብባዕ ተሳትፎ መንእሰያት ኣብ መስርሕ ሰላምን ምድናይን ኣቕሪቦም።

ፕረሲደንት ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት፣ ማርያ ፈርናንዳ ኢስፖዛ ኣብ’ቲ ናይ መዛዘሚ ኣጋጣሚ ኣብ ዘስምዓቶ ቃል፣ ጉዳይ መንእሰያት፣ ሰላምን ጸጥታን ከም ሓደ ካብ ሸውዓተ ቀዳምነታታ ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ፣ ንመንእሰያት ናይ “ለውጢ ሃዋርያ” ሰይማ፣ ብምቕጻል ንሃናጺ ተራ መንእሰያት ኣብ ምህዳእ ግጭታት ዝተፈላለያ ሃገራት ዝገልጽ ኣብነታት ድሕሪ ምዝርዛር፣ ተሳትፎ መንእሰያት ኣብ ሃገራውን ኣህጉራውን ናይ ውሳነ ቦታታት ንኽመሓየሽን ኣብ ልኡኽ ሃገራት ብርኪ መንእሰያት ኣብ ምዕባይ ኣባል ሃገራት ምስ ቤት ጽሕፈት ፍሉይ ልኡኽ ዋና ጽሓፊ ኣብ ጉዳይ መንእሰያት ክተሓባበራን ኣተባቢዓ።

ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፊንላንድ ሚስተር ቶሚ ሶዪኒ ብወገኑ፣ 50% ካብ ህዝቢ ዓለም ትሕቲ 30 ዓመት ዝዕድሚኡ ምዃኑን ካብ’ዚ ኣሃዚ እዚ ከባቢ 600 ሚሊዮን ኣብ ተኣፋፊ ናይ ኩናትን ግጭትን ከባቢታት ዓለምና ከም ዝርከብ ብምጥቃስ፣ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ብርኪ ኣንበሳ ናይ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ህዝቢ ምዃኑን ግዳይ ናይ ግጭትን ውግእን’ውን ባዕሉ ስለ ዝኾነ፣ ጉዳዩ ኣብ ምውሳን ሰፊሕ ዕድል ክውሃቦ ከም ዝግባእ ገሊጹ።

እዚ ስይምፖዝዩም ብምትሕብባር ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣካላቱን፣ መንግስታት ፊንላንድ፣ ቀጠርን ኮሎምብያን ካልኦት ዘይመንግስታውያን ትካላትን እዩ ተኻይዱ።

ተሳትፎ ማሕበር ከም መቐጸልታ ናይቲ ምስ ማሕበራት መንሰያት ፊንላንድን ክከይድ ዝጸንሐ ናይ ምሕዝነት ስርሓት፣ ብምትሕብባር ማሕበር ረድኤት ቤተክርስትያን ፊንላንድ (Finn Church Aid) ዝተኻየደ ኮይኑ፣ ጎኒ ጎኒ ስይፖዝዩም ምስ ዝተፈላለያ ኣካላት ንምልውዋጥ ተመኩሮ ዝሕግዝ ርክባት ተኻይዱ።

ዘተኻየደሎም ኣካላት፣ ባይቶ መንእሰያት ፊንላንድ፣ መእሰያት ሕቡራት ሃገራት ፊንላንድ፣ መንእሰያት ንለውጢ ፊንላንድ፣ ክንፊ መንእሰያት ባይቶ ሃገራት ኖርዲክ፣ ዘይመንግስታዊ ትካል 100 ትምህርታዊ ምህዞ፣ ባይቶ መንእሰያት ሄልስንኪ፣ ቤትጽሕፈት ቅየሳ ፕሮግራማት ኣገልግሎት መንእሰያት ሄልስንኪ፣ ምብጻሕ ሓደ ካብ ማእከላት መንእሰያት ሄልስንኪ፣ ሃገራዊ ባይቶ ፊንላንድ ከምኡ’ውን ዝተፈላለዩ ኣካላት ዘይመንግስታዊ ትካል ማሕበር ረድኤት ቤተኽርስትያን ፊንላንድ (FCA) ዘጠቓልል ኮይኑ፣ ምስ ነብሲ ወከፍ ትካል ተመኩሮ ማሕበር ብምልላይ ክሕግዘና ዝኽእል ተመኩሮታት ከም  ዝቐሰም ተገይሩ።

ኣበባ መሓሪ

(Visited 67 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *