መዝሙር መንእሰይ

እመንና!

ኤርትራ… ንሕና…. መንእሰያት…. ደቅኺ…

ዝበልክና ንኸውን ዘለና ንህበኪ

ይውገዝ ኣብ ባህልና ዘይምእዘዝ ንዓኺ

ጩራታት ጸሓይ ‘ቲ ጩራ ዋሕዋሕታ

ምርኣዩ ስኢንኪ

 ዘበነ-ጸላም ኣብ’ቲ ግብታ

ልቢ መንእሰይ’ኪ ግን

ኣገልጊሉኪ ኮይኑ ሽግ ሃልሃልታ

ቲ’ዋሕዚ ናይ’ቲ ቕያ

መዓስ’ሞ ኣኽቲሙ

ብቕንኢ ተሓሚሶም

ብዕቤትኪ ዝሓመሙ

ሰንደቕኪ ካብ ዘንጋ

ከውርድዋ ዝሃቀኑ

ዲል ከሊእዎም መንእሰይኪ

የእዳዎም ቀርሲሙ።

ሎሚ’ውን ንሕና … ደርማስ’ዩ ሓይልና

እመንና … ንእንባ ይንቕንቕ

ሎሚ’ውን ንሕና … ሃፋ ሙቐትና ‘ወ

እመንና… ቀዝሒ ሮራ የንድድ

እመንና … ብራኸ ኒሕና

እመንና … ጫፍ ሰማይ ይትንክፍ

እመንና …. ተዓጻጸፍ ድማ

እመንና … ብዓይኒ መርፍእ ንሓልፍ

እመንና!

ሃገርና… እመንና…

እመንና … ሃገርና

እመንና

መጽሔት መንእሰይ

2,136 total views, 1 views today

(Visited 74 times, 1 visits today)

Eri-Youth

The owner of this website is the Eritrean union of youth and students.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *